Regulamin

Regulamin Pensjonatu Adria, ul. Grunwaldzka 5, 34-500 Zakopane


1. Płatność

Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu lub po ustaleniu z recepcją w najbardziej dogodnym terminie, dla obydwu stron.
Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn od Pensjonatu Adria nie upoważnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykonane świadczenia. Dodatkowo pobierana jest opłata miejscowa w kwocie 2 zł / doba.
W Pensjonacie Adria zadatek wynosi 30% całej kwoty i jest bezzwrotny!


2. Doba

Osoby nie zameldowane w Pensjonacie Adria mogą przebywa na jego terenie do godziny 22.00 .
Przebywanie osoby nieuprawnionej po godzinie 22.00 jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez najmującego na odpłatne zakwaterowanie osoby niezameldowanej wg cen obowiązujących w dniu zameldowania. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do 11.00.
Przedłużenie doby jest możliwe za dopłatą po wcześniejszym uzgodnieniem tego faktu z recepcją.


3. Cisza nocna

Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 7.00. Zachowanie gościa nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych pensjonariuszy. W przypadku uporczywego lub szczególnie nagannego zachowania pracownicy Pensjonatu Adria mają prawo powiadomić ochronę, policję oraz odmówić świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym. Kosztami interwencji firmy ochroniarskiej zostanie obciążona osoba której zachowanie spowodowało konieczność jej wezwania.


4. Meldunek

Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO.


5. Szkody

Wszelkie uwagi co do stanu technicznego pokoju należy zgłaszać w recepcji po wejściu do pokoju. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów które są na wyposażeniu pokoju, a które powstały z jego winy lub osób odwiedzających. Dlatego gość ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania w recepcji uwag, zastrzeżeń co do stanu technicznego pokoju tak szybko jak to zauważy po wejściu do pokoju.
W przypadku wystąpienia usterek które były po stronie obiektu, Pensjonat Adria dołoży wszelkich starań by zostały usunięte najszybciej jak będzie to możliwe.


6. Zwierzęta

W obiekcie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy, koty). Za pobyt pobierana jest opłata dodatkowa 25 – 50 zł / doba. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy pod opieką właściciela. Jeżeli pościel / ręcznik zostaną przez zwierzę ubrudzone, właściciel ma obowiązek pokryć koszt całego kompletu. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, cafe baru oraz sali zabaw dla dzieci. Wszelkie szkody na mieniu obiektu lub innych osób spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcje Pensjonatu Adria i doliczone do rachunku gościa. Zwierzęta nie mogą pozostawać same w pokoju.


7. Parking

Parking jest bezpłatny, monitorowany. Za szkody, kradzież samochodu oraz rzeczy w nim pozostawione Pensjonat Adria nie ponosi odpowiedzialności.


8. Klucze

Gość zobligowany jest każdorazowo opuszczając obiekt pozostawić klucze w recepcji. W przypadku zgubienia klucza naliczona jest opłata w wysokości 100 zł – doliczona do kosztów pobytu.


9. Sprzęt

W Pensjonacie istnieje możliwość przechowania sprzętu (narty, buty, kije) obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu do pokoju.


10. Sala zabaw

Dzieci ( 0 – 4 lat ) mogą przebywać na sali zabaw tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Starsze dzieci ( powyżej 4 lat ) mogą przebywać samodzielnie wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność opiekuna. Za bezpieczeństwo dzieci w obiekcie w tym na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
Zabrania się wynoszenia zabawek z sali.


11. Cafe bar

W hotelu istnieje możliwość zakupu napoi alkoholowych. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego alkoholu do Cafe baru , restauracji i lobby.


12. Palenie

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Za niestosowanie się do zakazu palenia dyrekcja Pensjonatu Adria ma prawo do naliczenia opłaty w wysokości 300 zł oraz odmówienia świadczenia dalszych usług. Przed obiektem jest wyznaczone miejsce dla osób palących,


13. Depozyt

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym. Pozostałe przedmioty przechowywane są do pół roku od daty wyjazdu.


14. Sprzątanie

Pensjonat zapewnia sprzątanie pokoju ( serwis sprzątający przy pobycie powyżej 2 dób ). Sprzątanie odbywa się pod nieobecność gościa. Jeżeli Gość nie wyrazi zgody na sprzątanie bardzo prosimy o zgłoszenie tego w recepcji.

15. Posiłki

Śniadania wydawane są w godzinach 8.00 – 10.00. Istnieje możliwość wydania posiłku poza tymi godzinami, jedynie po uzgodnieniu z obsługą.


Dokonując rezerwacji akceptują Państwo warunki regulaminu obiektu zawartego na stronie www.

Pensjonat Adria 2023